O nás
Televízne programy
Internet
Oznamy
Dokumenty na stiahnutie
Odber noviniek
Kontakt

Root Oznamy

-------------------------------------------------------------------------------------------     uverejnené  12.09.2018

Holkatel oznamuje.

Z dôvodu avízovaných zmien v pozemnom  vysielaní v Českej republike pripravujeme preladenie
a úpravu programovej ponuky.

Aby ste mali kompletnú ponuku je nutné dňa  21.9.2018 manuálne naladiť resp. aktualizovať nasledovné frekvencie:

                        Pásmo  VHF         Kanál     E10       212,50 Mhz                      

                          Pásmo UHF         Kanál     K27       522 Mhz

                          Pásmo UHF         Kanál     K29       538 Mhz

                          Pásmo UHF         Kanál     K37       602 Mhz             

Ostatné programy budú do uvedeného dátumu upravované priebežne, aby nebolo nutné prelaďovanie TV prijímača.
Naladenie ostatných prelaďovaných programov nebude nutné, podľa typu TVP môže nastať zmena poradia už naladených
programov. Po úprave programov nebude nutné zakúpenie žiadnych dodatočných zariadení. Pokiaľ ste Vás TV prijímač dlhší
čas neladili, doporučujeme po 21.9.2018 spustiť automatické ladenie.   

                                                                                  Ďakujeme za pochopenie.


-------------------------------------------------------------------------------------------      uverejnené 5.12.2017


V priebehu mesiaca december 2017 spustíme presne po jednom roku  opätovne obľúbený  program
Animal planet. Technické parametre pre naladenie oznámime neskôr na našej stránke a vo videotexte
TV Wywar.

Je nám ľúto, ale pre neprijateľné zmluvné podmienky pre ďaľšie obdobie  sme nútení vyradiť z ponuky
program CBS reality od 1.1.2018. 

                                                                                 Prajeme príjemné sledovania TV programov.
 
-----------------------------------------------------------------------------------                   uverejnené 26.5.2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   26.5.2017V najbližšej dobe ( začiatkom mesiaca 6/2017 ) pripravujeme rozšírenie programovej ponuky o ďaľšie 
nové programy.  JOJ+1 je programová služba  TV JOJ posunutá o 1 hodinu, RIK - slovenský program pre deti 
a pripravujeme zaradenie slovenského športového programu 213 v HD rozlíšení.
Do základnej ponuky zaraďujeme program WAU v klasickom rozlíšení. Program bude na pozícii programu
TV SKAL, ktorý presúvame do rozšírenej ponuky a taktiež bude pre všetkých zákazníkov v analógovej ponuke.
 
                                                                                               Prajeme Vám príjemné sledovanie TV programov.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------.       27.02.2016


Do rozšírenej ponuky pridávame JOJ HD, JOJ PLUS HD a WAU HD. Program JOJ HD bude
vymenený za PROGRAM TV8, program WAU HD bude vymenený za program WAU. Program
JOJ plus HD
bude  nutné manuálne naladiť.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------27.02.2016Od 1.3.2017 zaraďujeme do ponuky medzinárodné verzie programov skupiny NOVA a Prima. 
U väčšiny televíznych prijímačov sa programy zaradia automaticky, nebude treba ladiť. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------27.02.2016


Program NOVA SPORT 1 HD dopĺňame o možnosť EPG ( elektronický programový sprievodca ). 
Program NOVA SPORT 1 bude nutné opätovne naladiť.

------------------------------------------------------------------------------------------------------27.02.2016


Do rozšírenej ponuky pridávame program NOVA SPORT 2 HD.  Uvedený program je na rovnakej
frekvencii ako JOJ CINEMA a NICKELODEON. U väčšiny TVP bude nutné program manuálne
naladiť.  
Informácie o dostupnosti českých programov v Slovenskej republike už niekoľko mesiacov
sú zverejňované takmer vo všetkých médiach. Programy vysielateľa  CET 21, spol. s r.o.
(
všetky programy  skupiny Nova )  a hlavný program  PRIMA,  nesmú byť na základe
rozhodnutia uvedených vysielateľov na Slovensku šírené.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemné sledovanie Vašich obľúbených programov.    
                                                                                          
-------------------------------------------------------------------------------------------------------13.12.2016

Po krátkej testovacej prevádzke sme spustili v predstihu zmeny v programovej ponuke, aby ste si naladili
Vaše TVP už na frekvencie, ktoré budú platné od 1.1.2017.

Aby sme mohli vykonať nasledovné zmeny, museli sme vypnúť analógový program ČT2, aby sme
na uvoľnené miesto mohli pustiť digitálne programy aj v základnej ponuke pre všetky TV prijímače.
 

Do rozšírenej  programovej ponuky sme pridali ďalšie HD programy. K programu Markíza HD , sme pridali
programy Doma HD a Dajto HD. Všetky tieto programy môžete naladiť v pásme UHF K37 ( 602 Mhz).

Do základnej  programovej ponuky sme pridali ďalšie programy  Markíza SD ,Doma SD a Dajto SD.
Všetky tieto programy môžete naladiť v pásme VHF E7 ( 191,5  Mhz).Ďalej sme taktiež pridali do rozšírenej ponuky  obľúbený filmový kanál JOJ CINEMA v HD a detský  
filmový program Nickelodeon  v českom jazyku. Uvedené programy sú dostupné v pásme UHF K 36, (596 Mhz).
 Program MINIMAX bude k 31.12.2016 ukončený, nakoľko neprišlo k dohode s vysielateľom na ďalšie obdobie.  .   

Upozornenie: Nakoľko Markíza bude po 1.1.2017 vysielať len vo vysokom rozlíšení HD,
nebolo by možné pozerať jej programy na starších digitálnych  TV prijímačoch. Nakoľko doposiaľ
nie sú k dispozícii SD verzie, ponúkame priamu konverziu formátu HD/SD, čo môže mať za následok
zúženie okrajov obrazu pri vysielaní starších relácií a filmov natočených vo formáte 4:3.
Takže pri uvedenej konverzii bude aj v SD uvedené logo HD.  Uvedené HD logo sa bude zobrazovať
aj pri analógových programoch. Ďakujme za pochopenie.

                                                                           Prajeme príjemné  sledovanie TV programov .
                                                                                      Holkatel, spol. s r.o. Holíč  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   pridané: 20.10.2019


Príjem rakúskych programov už nie od uvedeného dátumu  je dostupný ako v minulosti
v celej pohraničnej oblasti ako doposiaľ.
Vysielací formát dvb-t2 je modernejší, dokáže prenášať viac programov v HD rozlíšení
na jednej frekvencii. V Rakúsku  sa prechodom do uvedeného vysielacieho formátu rozšíril počet
HD programov a prevážna väčšina prešla do platformy platenej televízie. 
Je viac ako isté, že týmto smerom sa v budúcnosti vyberú aj televízie okolitých krajín. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------               26.11.2016.  

L


Na vysvetlenie:
Uvedené programy nebudú po 1.1.2017  voľne dostupné ani na TV anténu ako
doposiaľ. Holkatel spol. s r.o. Holíč uvedené programy zabezpečí pre svojich
zákazníkov pripojených na káblový rozvod 
cez internet resp. satelit.
Snažíme sa toto zabezpečiť v predstihu, aby ste mohli Vianočné sviatky tráviť pri
Vašom obľúbenom programe.
Nové osadenie TV programov, kompresný pomer a ďalšie potrebné technické údaje,
registrovaným zákazníkom oznámime el. poštou, na našej stránke, vo videotexte
TV WYWAR a prostredníctvom dvojtýždenníka Holíčan. 

Predpokladaný začiatok  testovacej prevádzky je november 2016. 

                                                                                Holkatel
                                                                        Váš káblový operátor


---------------------------------------------------------------------------------------                       5.10.2016
---------------------
Upozornenie na nekalé praktiky.                 pridané: 09.10.2015

Vážení zákazníci.

 Upozorňujeme Vás na nekalé praktiky telekomunikačnej spoločnosti, ktoré sme zaznamenali
 v poslednom období v našom meste. Obchodní zástupcovia tejto spoločnosti navštevujú občanov
 priamo v bytoch, predovšetkým na uliciach  J.J. Boora, M.Nešpora, Sasinkova, Lúčky, 
 Jednoradová, Hodonínska  a D.Rapanta a aj pomocou  falošných informácii ich presviedčajú na zmenu
 operátora televízie a internetu. Prezentujú napríklad informáciu, že spoločnosť Holkatel, spol.
 s r.o. v Holíči končí, prípadne že má zastaralé káble, čo samozrejme nie je pravda.

 Vnucované informácie od týchto podomových predajcov sú klamstvom a ich zámerom je za
 každú cenu získať zákazníka. Uisťujeme Vás, že spoločnosť Holkatel, spol. s r.o. svoje služby
 poskytuje naďalej a bude ich skvalitňovať a rozširovať.

 V prípade, že sa stretnete s takýmito praktikami podomových predajcov telekomunikačných
 služieb, budeme radi, ak nás o tom budete informovať mailom na adresu
holkatel@holkatel.sk,
 telefonicky, prípadne  osobne v našej kontaktnej kancelárii na Školskej ul. 6, nakoľko voči
 takýmto nekalým praktikám sa budeme brániť právnou cestou.
 
Zároveň si Vás dovoľujem požiadať, aby ste túto informáciu postúpili aj svojim známym.

 S pozdravom

                                             
          
Milan Mikota

                                                Holkatel, spol. s r.o. Holíč