O nás
Televízne programy
Internet
Oznamy
Dokumenty na stiahnutie
Odber noviniek
Kontakt

Root O nás

Oznámenie o predaji časti podniku a prechode zmluvných vzťahov od 01.02.2021

Vážení zákazníci a obchodní partneri,

týmto vám oznamujeme, že na základe zmluvy o predaji časti podniku uzavretej medzi:

Holkatel, spol. s r. o., so sídlom Školská 6, 905 51 Holíč, Slovenská republika,

IČO: 36 221 252 (ďalej len Holkatel, spol. s r. o.), ako predávajúcim,

a

EHS, s. r. o., so sídlom Pplk. Pľjušťa 8, 909 01 Skalica,

IČO: 36 254 002, (ďalej len EHS, s. r. o.), ako kupujúcim,

došlo k predaju časti podniku, predstavujúcej prevádzku káblového distribučného systému, ktorá poskytuje služby retransmisie televízneho signálu koncovým zákazníkom.

Doterajšie zmluvné vzťahy uzatvorené medzi vami a spoločnosťou Holkatel, spol. s r. o., zostávajú naďalej v platnosti, pričom právnym nástupcom spoločnosti Holkatel, spol. s r. o., v zmluvách týkajúcich sa časti podniku prevádzkujúcej káblový distribučný systém sa stala odo dňa 01.02.2021 spoločnosť EHS, s. r. o., ktorá aj naďalej bude poskytovať služby káblovej televízie.

Kontakty na spoločnosť EHS, s. r. o., sú nasledovné:

telefónne číslo:           +421 34 330 1111

e-mail:                          support@ehs.sk

 

Ďakujeme vám, že ste boli našimi zákazníkmi a obchodnými partnermi !

 

                                                                                                                                 Holkatel, spol. s r. o.